Summer scholarships for UdG students (beques d’estiu 2018)

The Institute of Computational Chemistry and Catalysis (IQCC) of the University of Girona (UdG) is a worldwide reference unit in computational chemistry and catalysis that aims at carrying out groundbreaking research on predictive chemistry for catalysis, with special focus on the processes occurring at the confined space for the coming years. One of the pillars is Education, in view of which the IQCC is publishing a call for six scholarships for UdG students.

Below you will find a list of all projects that were proposed by IQCC researchers (most of them in Catalan). Please have a look at these and make your choice, indicating your preferences on the following webforms: [estudiants 3r] or [estudiants 4t]. The general rules of this call can be found in the following document (in Catalan): [Reglament]. In principle the six scholarships will be given to three scholarships for third year UdG students (scholarship of 1 month) and three scholarships for fourth year UdG students (scholarship of 2 months). It is expected that each research group of the IQCC (CompBioLab, DIMOCAT, QBIS-CAT, QTMEM) will have one third year student, and one fourth year student. All details on how to apply, and which documents to present,[1] are given in the Call which has been published at the IQCC Announcements Board at the Science Faculty.

Aqui trobareu una llista de tots projectes proposats pels membres de l’IQCC. Mireu-los i feu les vostres preferències, marcant-les als següents formularis: [estudiants 3r] o [estudiants 4t. El reglament general d’aquesta convocatoria trobareu en aquest document: [Reglament]. En principi les vuit beques aniran destinades a 4 beques per estudiants UdG de tercer any de grau (beca de 1 mes), i 4 beques per estudiants de quart any de grau (beca de 2 mesos). Està previst que cada grup de recerca de l’IQCC tingui un/-a estudiant de tercer any, i un/-a de quart any. Tots detalls de la convocatoria, i quins documents per presentar,[1] estan posats a la Convocatoria que està publicat al Tauler d’annuncis de l’IQCC a la Facultat de Ciències.

COMPBIOLAB: Laboratori de Bioquímica Computacional: Disseny Racional de Nous Enzims

Projecte Supervisor
Exploració conformacional de pèptids i proteïnes mitjançant simulacions de dinàmica molecular [pdf] (tercer) Dr. Sílvia Osuna, Dr. Javier Iglesias, Dr. Ferran Feixas i Christian Curado
Els secrets de la biocatàlisi: estudi computacional d’enzims (retro)-aldolases generats al laboratori [pdf] (quart) Dr. Sílvia Osuna i Adrià Romero

DIMOCAT: Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició

Projecte Supervisor
Preparation and study of synthetic receptors [pdf] (tercer i quart) Dr. Agustí Lledó
 Cascade reactions involving Rhodium carbenoid / alkyne metathesis as a key step [pdf] (tercer i quart)  Dr. Anna Pla
 Lligands pincer que ens duguin a la química verda [pdf] (tercer i quart) Dr. Albert Poater
 Functionalization of fullerenes by rhodium-catalyzed cycloaddition reactions [pdf] (tercer i quart)  Dr. Anna Roglans
 Estudi de circuits moleculars de màxima deslocalització electrònica en sistemes aromàtics Hückel, Baird i Möbius [pdf] (tercer i quart) Dr. Miquel Solà

QBISCAT: Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi

Projecte Supervisor
Reactivity of well-defined aryl-Co(III) organometallic species with R-azides: mechanistic investigations on C-N couplings [pdf] (tercer) Dr. Xavi Ribas
Modulació de les propietats electròniques de complexos de níquel [pdf] (quart) Dr. Anna Company

QTMEM: Química teòrica i Modelatge i Enginyeria molecular

Projecte Supervisor
Degradació dels components de cel·les solars orgàniques [pdf] (tercer) Dr. Lluís Blancafort
Estudi computacional de polímers no aromàtics fluorescents [pdf] (quart) Dr. Lluís Blancafort
Characterization of Redox-induced electron transfer processes [pdf] (tercer i quart) Dr. Pedro Salvador
Catàlisi amb estats de spín [pdf] (tercer i quart) Dr. Marcel Swart

[1] Documentació a presentar (termini de presentacio: 15 de maig, Secretaria IQCC, Fac. Ciències; horari de 9h  a 14h):

  • Expedient acadèmic extret per la web La + Meva que inclou les notes de les assignatures i la nota mitjana ponderada
  • Fotocòpia DNI
  • Curriculum Vitae
  • Còpia titulació d’estudis d’anglés
  • Printout e-mail rebut després de haver posat les preferències al webform: [estudiants 3r] o [estudiants 4t.
  • Instancia de solicitud, degudament omplert