Summer scholarships for UdG students (beques d’estiu 2019)

The Institute of Computational Chemistry and Catalysis (IQCC) of the University of Girona (UdG) is a worldwide reference unit in computational chemistry and catalysis that aims at carrying out groundbreaking research on predictive chemistry for catalysis, with special focus on the processes occurring at the confined space for the coming years. One of the pillars is Education, in view of which the IQCC is publishing a call for eight scholarships for UdG students.

Below you will find a list of all projects that were proposed by IQCC researchers (most of them in Catalan). Please have a look at these and make your choice, indicating your preferences on the following webforms: [estudiants 3r] or [estudiants 4t]. The general rules of this call can be found in the following document (in Catalan): [Reglament]. In principle the eight scholarships will be given to four scholarships for third year UdG students (scholarship of 1 month) and four scholarships for fourth year UdG students (scholarship of 2 months). It is expected that each research group of the IQCC (CompBioLab, DIMOCAT, QBIS-CAT, QTMEM) will have one third year student, and one fourth year student. All details on how to apply, and which documents to present,[1] are given in the Call which has been published at the IQCC Announcements Board at the Science Faculty. [update: deadline has shifted to May 20!!]

Aqui trobareu una llista de tots projectes proposats pels membres de l’IQCC. Mireu-los i feu les vostres preferències, marcant-les als següents formularis: [estudiants 3r] o [estudiants 4t] . El reglament general d’aquesta convocatoria trobareu en aquest document: [Reglament]. En principi les vuit beques aniran destinades a 4 beques per estudiants UdG de tercer any de grau (beca de 1 mes), i 4 beques per estudiants de quart any de grau (beca de 2 mesos). Està previst que cada grup de recerca de l’IQCC tingui un/-a estudiant de tercer any, i un/-a de quart any. Tots detalls de la convocatoria, i quins documents per presentar,[1] estan posats a la Convocatoria que està publicat al Tauler d’annuncis de l’IQCC a la Facultat de Ciències.

COMPBIOLAB: Laboratori de Bioquímica Computacional: Disseny Racional de Nous Enzims

Projecte Supervisor
Exploració de la dinàmica conformacional de la Triptòfan sintasa [pdf] (tercer i quart) Dr. Sílvia Osuna i Miguel Ángel Maria-Solano
Exploració de la dinàmica conformacional de biocatalitzadors per a la síntesi d’amines quirals [pdf] (tercer i quart) Dr. Sílvia Osuna i Christian Curado

DIMOCAT: Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició 

Projecte Supervisor
Preparation and study of synthetic molecular containers [pdf] (tercer i quart) Dr. Agustí Lledó
Reactivitat induïda per camps elèctrics externs [pdf] (tercer i quart) Dr. Josep M. Luis
Deconstruint les propietats òptiques no lineals moleculars [pdf] (quart) Dr. Josep M. Luis
 Lligands pincer que ens duguin a la química verda [pdf] (tercer i quart) Dr. Albert Poater
 Functionalization of fullerenes by rhodium-catalyzed cycloaddition reactions [pdf] (tercer)  Dr. Anna Roglans
 Skinny and Fat DNA- Benchmark Study [pdf] (tercer)  Dr. Sílvia Simon i Dr Olga Stasyuk
 Hachimoji DNA and RNA [pdf] (quart) Dr. Sílvia Simon

QBISCAT: Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi

Projecte Supervisor
Reactivitat de complexos de Ni amb oxidants [pdf] (tercer i quart) Dr. Anna Company
Síntesi d’un lligand macrocíclic amb un grup CF3 a la piridina [pdf] (tercer i quart) Dr. Anna Companyi Dr. Miquel Costas
Enzyme-like reactivity with coordination complexes [pdf] (tercer i quart) Dr. Miquel Costas
Dual catalysis with gold: Lewis acid and cross-coupling cascade reactions [pdf] (tercer i quart) Dr. Xavi Ribas
Regioselective functionalization of fullerenes at the confined space of a supramolecular capsule [pdf] (tercer i quart) Dr. Xavi Ribas

QTMEM: Química teòrica i Modelatge i Enginyeria molecular

Projecte Supervisor
Estabilitat i propietats fotofísiques de metal·loporfirines i anàlegs [pdf] (tercer i quart) Dr. Lluís Blancafort
Fotoreactivitat de complexes de metalls de transició [pdf] (tercer i quart) Dr. Pedro Salvador
El caràcter de metalls de transició [pdf] (tercer i quart) Dr. Marcel Swart
Millora de funcionals DFT [pdf] (tercer i quart) Dr. Marcel Swart

[1] Documentació a presentar (termini de presentacio: 20 de maig, Secretaria IQCC, Fac. Ciències; horari de 9h  a 14h):

  • Expedient acadèmic extret per la web La + Meva que inclou les notes de les assignatures, el total de crèdits superat, i la nota mitjana ponderada
  • Fotocòpia DNI
  • Curriculum Vitae
  • Còpia titulació d’estudis d’anglés
  • Printout e-mail rebut després de haver posat les preferències al webform: [estudiants 3r] o [estudiants 4t] .
  • Instancia de solicitud, degudament omplert