IQCC Science Slam, May 12, 12.30h

Since 2015 the IQCC is organizing a Science Slam. Next week on Thursday May 12th the IQCC organizes the sixth edition to show the most representative research projects of the Institute to a wide audience. The research carried out within each of the research teams of the IQCC will be briefly summarized by the PIs (2 minutes).

Place: Aula Magna, Fac. Ciències UdG (how to get there)
Date: May 12
Time: 12.30h

If you are interested in joining one of the research lines, we have Summer Fellowships available (deadline soon)!!

The schedule of the Science Slam is as follows:

 • Director IQCC – Opening
 • Coordinadora del MACMoM – MACMoM
 • Marc Garcia – Controlant intermedis catalítics pel disseny de nous enzims
 • Josep M Luis – Catàlisi induïda per camps elèctrics externs i propietats òptiques no lineals
 • Ferran Feixas – Simulant processos bioquímics i farmacològics computacionalment
 • Anna Pla – Ciclacions catalitzades per metalls de transició: eines per a l’augment rapid de la complexitat molecular
 • Lluís Blancafort – Models teòrics de la melanina – el repte de l’explosió combinatòria
 • Anna Company – Mirant d’aprop compostos molt actius
 • Miquel Costas – Biologically inspired catalysts as tools to expand the chiral pool
 • Agustí Lledó – Disseny i estudi de receptors moleculars bioinspirats
 • Sílvia Osuna – Dissenya el teu enzim
 • Albert Poater – Cap a la millora de reactivitat amb catàlisi predictiva
 • Xavi Ribas – From organometallic fundamental mechanisms to chemistry at the confined space of supramolecular nanocapsules
 • Miquel Solà – El regne de les nanoestructures de carboni
 • Pedro Salvador – Eines per a la interpretació dels càlculs d’estrucutra electrònica
 • Marcel Swart – Spinning around in transition-metal chemistry

We are looking forward to welcoming you there!

Girona, May 6, 2022
For more information: gestor.iqcc@gmail.com

Pictures

A. Company

M. Costas

F. Feixas

J. M. Luis

A. Lledó

Ll. Blancafort

M. Swart

S. Osuna

P. Salvador

A. Pla

A. Poater

X. Rivas

M. Solà