Summer scholarships for UdG students (beques d’estiu 2017)

The Institute of Computational Chemistry and Catalysis (IQCC) of the University of Girona (UdG) is a worldwide reference unit in computational chemistry and catalysis that aims at carrying out groundbreaking research on predictive chemistry for catalysis, with special focus on the processes occurring at the confined space for the coming years. One of the pillars is Education, in view of which the IQCC is publishing a call for six scholarships for UdG students.

Below you will find a list of all projects that were proposed by IQCC researchers (most of them in Catalan). Please have a look at these and make your choice, indicating your preferences on the following webforms: [estudiants 3r] or [estudiants 4t]. The general rules of this call can be found in the following document (in Catalan): [Reglament]. In principle the six scholarships will be given to three scholarships for third year UdG students (scholarship of 1 month) and three scholarships for fourth year UdG students (scholarship of 2 months). It is expected that each research group of the IQCC will have one third year student, and one fourth year student. All details on how to apply, and which documents to present,[1] are given in the Call which has been published at the IQCC Announcements Board at the Science Faculty.

Aqui trobareu una llista de tots projectes proposats pels membres de l’IQCC. Mireu-los i feu les vostres preferències, marcant-les als següents formularis: [estudiants 3r] o [estudiants 4t. El reglament general d’aquesta convocatoria trobareu en aquest document: [Reglament]. En principi les sis beques aniran destinades a 3 beques per estudiants UdG de tercer any de grau (beca de 1 mes), i 3 beques per estudiants de quart any de grau (beca de 2 mesos). Està previst que cada grup de recerca de l’IQCC tingui un/-a estudiant de tercer any, i un/-a de quart any. Tots detalls de la convocatoria, i quins documents per presentar,[1] estan posats a la Convocatoria que està publicat al Tauler d’annuncis de l’IQCC a la Facultat de Ciències.

GRCT0090 – Disseny i Modelatge de Reaccions Catalitzades per Metalls de Transició (DIMOCAT)

Projecte Supervisor
Receptors sintètics hidrosolubles per a aplicacions biomimètiques [pdf] (3r) Agustí Lledó
Cascade reactions involving Rhodium carbenoid / alkyne metathesis as a key step [pdf] (4t) Anna Pla-Quintana
Computational study of different RAHB motifs [pdf] (3r i 4t) Sílvia Simon
Estudi de circuits moleculars de màxima deslocalització electrònica en sistemes aromàtics Hückel, Baird i Möbius [pdf] (3r) Miquel Solà

GRCT0092 – Química teòrica i Modelatge i Enginyeria molecular (QTMEM)

Projecte Supervisor
Espectre d’absorció de la melanina [pdf] (3r) Lluís Blancafort
Modelització de materials per a cel·les fotovoltàiques [pdf] (4t) Lluís Blancafort
Com un fàrmac interacciona amb el seu receptor? Estudi computacional del mecanisme molecular de la interacció fàrmac-receptor en proteïnes implicades en la tuberculosis [pdf] (3r i 4t) Ferran Feixas
Els secrets de la biocatàlisi: adaptació d’enzims naturals per a la síntesi de fàrmacs [pdf] (3r i 4t) Sílvia Osuna
Design of optimal tuned hybrid functionals for the evaluation of nonlinear optical properties: Atomic and diatomic decomposition of nonlinear optical properties [pdf] (4t) Pedro Salvador/Josep M. Luis
Perquè níquel i no ferro, manganès o coure [pdf] (3r i 4t) Marcel Swart
Millora de funcionals DFT [pdf] (3r i 4t) Marcel Swart

GRCT0095 – Química Bioinspirada, Supramolecular i Catàlisi (QBIS-CAT)

Projecte Supervisor
Exploring O-O formation via high-valent diiron species [pdf] (3r) Miquel Costas
Model Ni-catalyzed C-H and C-F functionalization [pdf] (4t) Xavi Ribas

[1] Documentació a presentar (termini de presentacio: 19 de maig, Secretaria IQCC, Fac. Ciències; horari de 9h  a 14h):

  • Expedient acadèmic extret per la web La + Meva
  • Fotocòpia DNI
  • Curriculum Vitae
  • Còpia titulació d’estudis d’anglés
  • Printout e-mail rebut després de haver posat les preferències al webform: [estudiants 3r] o [estudiants 4t.
  • Instancia de solicitud, degudament omplert