Material docent de Pedro Salvador

            Departament de Química, Àrea de Química-Física

           Facultat de Ciències, Despatx C3-166, Telf 8358

                       email:pedro.salvador@udg.edu

 

 

                         Curs 2012-13 (en curs)

 

Termodinàmica Química i Estadística

(Grau  de Química)

 

·    Apunts part Termodinàmica Clàssica

·    Llibret de problemes part Termodinàmica Clàssica

·    Apunts de Termodinàmica Estadística

·    Llibret de problemes part Termodinàmica Estadística

·    Webquest de Càlcul teòric de funcions termodinàmiques

 

Bioinformàtica Aplicada

(Grau de Biotecnologia/Biologia)

 

·    Apunts part d’Estructura de Proteïnes

·    Apunts part Dinàmica Molecular part I i II

·    Tutorial pràctica de Dinàmica Molecular (in english)

 

Experimentació en Química-Física

(Grau de Química)

 

·    Webquest de Modelització de l’equació d’Arrhenius

·    Pràctiques de Química Computacional (p1, p2,p3,p4 i p5)

 

 

 

                                    Curs 2011-12

 

Termodinàmica Química i Estadística

(Grau  de Química)

 

·    Apunts part Termodinàmica Clàssica (44 pàg)

·    Llibret de problemes part Termodinàmica Clàssica (9 pàg)

·    Apunts de Termodinàmica Estadística (71 pàg)

·    Llibret de problemes part Termodinàmica Estadística (6 pàg)

·    Webquest de Càlcul Teòric de funcions termodinàmiques

 

Bioinformàtica Aplicada

(Grau de Biotecnologia/Biologia)

 

·    Apunts part d’Estructura de Proteïnes (in english)

·    Apunts Simulacions de Dinàmica Molecular part I i II

·    Tutorial pràctica de Dinàmica Molecular (in english)

 

Pràctiques de Química-Física

(Llicenciatura de Química, pla vell)

 

·    Apunts part Mètodes Química Computacional (40 pàg)

·    Apunts part Superficies d’energia potencial (27 pàg)

·    Apunts part Termoquímica i cinètica (16 pàg)

·    Apunts part Efecte del solvent (8 pàg)

 

Experimentació en Química-Física

(Grau de Química)

 

·    Webquest de Modelització de l’equació d’Arrhenius

 

 

 

                                    Curs 2010-11

 

Termodinàmica Química i Estadística

(Grau  de Química)

 

·    Apunts de Termodinàmica Estadística

 

Química Quàntica

(Llicenciatura de Química, pla vell)

 

·    Apunts resum àlgebra lineal (8 pàg)

·    Apunts assignatura Química-Física (111 pàg)

·    Col·lecció d’exercicis d’avaluació continuada (9 pàg)

 

 

 

                             Cursos anteriors

 

Ampliació de Química-Física

(Llicenciatura de Química, Curs 2007-2008)

 

Apunts de Termodinàmica Estadística  (85 pàg.)

Apunts d’Interacció Materia-radiació  (17 pàg.)

Pràctica de simulació d’espectres de rotació-vibració

 

Experimentació Química I

(Llicenciatura de Química, pla vell)

 

Dossier de pràctiques de laboratori. Curs 06-07  07-08  08-09  09-10.

 

 

Mètodes Matemàtics aplicats a la Química

(Llicenciatura de Química, Curs 2006-2007)

 

Apunts de Programació amb FORTRAN i mètodes numèrics (141 pàg)

 

 

 

Màster Interuniversitari de Química Teòrica i Computacional (QTC)

                    Cursos 07-08, 08-09, 09-10

Laboratori de Química Computacional

 

Dossier d’exercicis pràctics de Química Computacional

 

Tècniques Computacionals

 

Apunts d’àlgebra lineal i mètodes numèrics